• 1401/02/04
 • - تعداد بازدید: 498
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

منشور اخلاقی کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

«ولقدْ كرّمْنا بني آدم وحملْناهمْ في الْبرّ والْبحْر ورزقْناهمْ من الطّيّبات وفضّلْناهمْ علىٰ كثيرٍ ممّنْ خلقْنا تفْضيلًا» ( اسراء/70)

و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را (بر مرکب) در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم.

 

ما کارکنان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان بخشی از دولت خدمتگزار و با تأسی به منشور اخلاقی دولت پیمان می بندیم به منظور دستیابی به اهداف عالیه معاونت غذا و دارو با هدف رعایت حقوق بیماران و تکریم انسان ها مجری اصول اخلاقی زیر باشیم :

 • در همه حال خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانت الهی بدانیم.
 • خدمت به مردم، اکرام، احسان و پاسخگویی شفاف، دقیق، به موقع و بی منت را وظیفه قانونی و انسانی خود می دانیم.
 • ارکان اصلی رسالت اداری خود را بر رعایت قوانین و مقررات قرار داده و از مظاهر فساد اداری نظیر تضییع حقوق ، تبعیض و هرگونه قصور و کوتاهی اجتناب خواهیم کرد.
 • می کوشیم اندیشه مان در مدار اعتدال ، تصمیماتمان بر مبنای تدبیر و رفتارهایمان در چارچوب قانون با حفظ شأن و کرامت انسانی باشد و از تندروی ، شتابزدگی پرهیز می کنیم .
 • با حضور منظم در محل کار ، رعایت انضباط اداری و پوشش مناسب و آراسته ، موافق با فرهنگ اسلامی ، بهترین روش ها را برای ارائه خدمات مطلوب به کار می گیریم.
 • به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصل صمیمیت، صداقت و صراحت پایبند خواهیم بود.
 • حداکثر تلاش خود را در حیطه وظایف حرفه ای خود بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارباب رجوعان به کار می بندیم و با رعایت انصاف و عدالت از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف محوله قانونی اجتناب می نماییم.
 • همواره استفاده صحیح از امتیازات، جایگاه سامانی و موقعیت شغلی را اولویت خود می دانیم.
 • تلاش مستمر در راستای افزایش سطح دانش، بهبود نگرش و پرورش مهارت خود در زمینه های خلاقیت و نوآوری جهت ارتقا کیفیت در ارائه خدمات به مراجعین به کار می بندیم .
 • به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت ارباب رجوع گام برداریم.
 • در انتقال دانش ، تجربه و کمک به توانمندسازی همکاران دیگر می کوشیم .
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: