آشنایی با محصولات تراریخته

آشنایی با محصولات تراریخته

گیاهان تراریخته به گیاهانی گفته می‌شود که با ا‌ستفاده از تکنولوژی ژنتیکی و تغییرات در ژنوم گیاهان تغییراتی در ویژگی‌های آن‌ها ایجاد می‌شود.

1403/03/29

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی