معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

واحد RUD

پیک دارویی شماره 1

پیك داروئی شماره 2

پیک دارویی شماره3

پیک دارویی شماره4

پیک دارویی شماره5

پیک دارویی شماره6

پیک دارویی شماره7

پیک دارویی شماره8

پیک دارویی شماره9

پیک دارویی شماره 10

پیك داروئی شماره 11

پیك داروئی شماره 12

پیک دارویی شماره13

پیك داروئی شماره 14

پیک دارویی شماره 15

پیک دارویی شماره16

پیک دارویی شماره17


سال 90

آلبومین

کتاب پریماکور

کتاب تداخل غذا و دارو

کتاب کی کی کی کی 1 

کتابچه وارفارین

پمفلت روش استفاده از اسپری دارویی

پازل

ویژه نامه هفته سلامت

ویژه نامه هفته پیش گیری از مسمومیت 

دارو های آنتی بیوتیک 

ویژه نامه هفته سلامت با شعار مقاومت میکروبی 

داروهایی که رنگ مدفوع را تغییر می دهد

داروهای تب زا 

فشار خون و توصیه های دارویی 

تداخلات دارویی داروهای فشار خون 

پمفلت فشارخون 

مصرف داروهای فشار خون در دوران بارداری وشیر دهی

پمفلت فلج اطفال 

کتابچه مصرف منطق دارو ویژه والدین 

کتاابچه مصرف منطقی دارو ویژه کودکان 

کتابچه مصرف منطقی دارو ویژه پزشکان 

کی کی کی کی 2

کی کی کی کی3

اشکال دارویی

کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوستانش-قرص کپسول( جلد 1)

کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوستانش -اشکال دارویی موضعی( جلد 2)

کتاب قصه متی مترسک در سیاره کی کی، کی کی ها

پمفلت مقاومت میکروبی چیست؟

پوستر استفاده نادرست از داروهای آنتی بیوتیک و مقاومت میکروبی

پمفلت هشدار در مورد تجویز  و مصرف بی رویه داروهای تزریقی

پوستر در مورد داروهای تزریقی آیا میدانستید ؟

کتاب آنچه بیماران باید بدانند

کتاب آنچه پرستاران باید بدانند

کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوستانش - اشکال دارویی چشمی (جلد 3)

کتابچه جیبی ماجراهای لوکا و دوسانش _ اشکال دارویی تزریقی رکتال (جلد 4)

پمفلت مصرف داروها در ماه مبارک رمضان

انیمیشن (مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و خطر بروز مقاومت میکروبی)

انیمیشن (عوارض مصرف غیر منطقی داروهای تزریقی )