معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

تحقیق و توسعه

واحد اطلاع رسانی

سوالات متدوال

سوالات متدوال  آیا قیمت داروها در داروخانه های فسا با داروخانه های دیگر نقاط كشور تفاوت دارد ؟ - جواب : خیر قیمت داروها در كل كشور با توجه به فاكتورهایی كه توسط شركت های توزیع كننده دارو كه از سازمان غذا و دارو دارای مجوز هستند محاسبه می شود . قیمت دارو ...