معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

واحد DPIC

فایل معرفی سامانه 1490 یا سامان دارو پیوست می باشد.

 

پیوست ها:

1490.ppt حجم فایل:6.41 مگابایت