معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

واحد DPIC

واحد اطلاع رسانی داروها و سموم DPIC

معرفی:

شرح وظایف واحد اطلاع رسانی دارویی :

ارتقاء سطح علمی و فرهنگی مردم در خصوص مصرف صحیح ومنطقی داروها .
چاپ پمفلت، پوستر، بروشور و ... و توزیع بین مخاطبین .
انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی در خصوص موضوع فوق .
پاسخگویی تلفنی به سؤالات علمی دارویی و نیز راهنمایی در خصوص کمبودهای دارویی

حشره كش ها

آفت كش ها

نام تجاری سموم