معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

تحقیق و توسعه

 آیا قیمت داروها در داروخانه های فسا با داروخانه های دیگر نقاط كشور تفاوت دارد ؟

- جواب : خیر قیمت داروها در كل كشور با توجه به فاكتورهایی كه توسط شركت های توزیع كننده دارو كه از سازمان غذا و دارو دارای مجوز هستند محاسبه می شود . قیمت دارو در كشور توسط كارگروهی در سازمان غذا و دارو تصویب و ابلاغ می شود.

حق فنی چیست ؟

-جواب: با توجه به آئین نامه داروخانه ها حق فنی هزینه ارائه خدمات توسط دكتر داروسازدر داروخانه ها می باشدكه به صورت مشاوره حضوری-كتبی در مورد داروها و تجهیزات ارائه می شود.  پس فروش داروها روی نسخه و در حضور دكتر داروساز شامل حق فنی می شود.

چرا داروخانه ها دارو یا شیر خشك یا حتی لوازم آرایشی و بهداشتی را كه فروخته اند پس نمی گیرند ؟

-جواب:از آنجا كه شرایط نگهداری داروها و شیرخشك و لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار اهمیت دارد و در داروخانه این شرایط نگهداری توسط دكتر داروساز چك می شود ، لذا پس از خروج دارو و لوازم آرایشی –بهداشتی و شیرخشك از داروخانه ازآنجا كه نظارتی در شرایط نگهداری توسط دكتر داروساز داروخانه وجود ندارد طبق دستور وزارت محترم بهداشت به هیچ عنوان داروخانه حق پس گرفتن جنس فروخته شده را ندارد. حتی اگر شرایط نگهداری توسط بیمار رعایت شده باشد و یا جنس كمتر ازیك ساعت باشد كه  از داروخانه خارج شده باشد.

چرا مبلغ كامل دارو را بیمه ها قبول ندارند و گاهاً دیده می شود داروها مابه التفاوت شاملشان می شود؟

- جواب : ملاك محاسبه سازمان های بیمه گر ، قیمت داروهای ایرانی و حداقل قیمت داروهای موجود در بازار است . به عنوان مثال اگر از یك دارو برندهای مختلف با قیمت های مختلف در بازار وجود داشته باشد ، بیمه ها حداقل قیمت دارو در بازار را قبول دارند پس بسته به آنكه آن داروخانه از كدام برند دارو در داروخانه موجود داشته باشد  این مابه التفاوت متغیر می باشد.

چرا بعضی از نسخ وقتی به داروخانه برده می شود آزاد حساب می شود ؟

- جواب : اگر تاریخ نسخه ، تاریخ اعتبار دفترچه ، اقلام تجویز شده توسط پزشك ، مهر پزشك مخدوش باشد ، از آنجا كه سازمان های بیمه گر این اقلام نسخه را قبول ندارند لذا داروخانه بیمار را راهنمایی می كند تا مورد را برطرف كند تا قابل قبول برای سازمان های بیمه گر باشد در غیر این صورت آن نسخه باید آزاد محاسبه شود .

آیا قیمت یك دارو در دفترچه های گوناگون سازمان های بیمه گر متفاوت است؟

- جواب : اكثر داروها با قیمت واحدی توسط سازمان های بیمه گر قابل قبول می باشد ولی بعضی از داروها ممكن است قابل قبول توسط یك بیمه باشد و همان داروها اصلا جزو تعهدات بیمه دیگر نباشد و یا با قیمت پایین تر و بالاتر بپذیرد. پس قیمت یك دارو در دفترچه های گوناگون سازمان های بیمه گر می تواند متغیر و متفاوت باشد.

 

مگر نه اینكه نسخ پزشك خانواده شهری باید رایگان باشد پس چرا داروخانه ها برای هر نسخه پزشك خانواده شهری مبلغی را از بیماراخذ كنند ؟

- جواب : خیر نسخ در طرح پزشك خانواده شهری رایگان نیست چرا كه اگر كلیه داروهای تجویز شده هم مورد تعهد بیمه باشد حق فنی به ازای هر نسخه باید از بیمار اخذ شود به جز حق فنی اگر داروی تجویز شده دارای مابه التفاوت باشد نیز مبلغ آن از بیمار دریافت می شود. كلیه داروهای خارجی و یا داروهایی كه مورد تعهد بیمه نیست نیز باید مبلغش توسط بیمار پرداخت شود.

چرا بعضی از نسخ نیاز به تایید بیمه دارد ؟

- جواب  اگر مبلغ جمع كل نسخه بیش از حد سقف تعیین شده توسط سازمان های بیمه گر برای پزشكان عمومی و پزشكان متخصص باشد نیاز به تایید وجود دارد كه در بسیاری از موارد تایید اینترنتی و از داخل داروخانه انجام می گیرد ولی در برخی موارد طبق قانون سازمان های بیمه گر نیازبه تشكیل پرونده در خود سازمان های بیمه گر وجود دارد كه در این حالت بیمار بار اول به سازمان های بیمه گر مراجعه و تشكیل پرونده می دهد و از دفعه های بعدی می تواند به صورت اینترنتی نسخه اش در داروخانه تایید شود

 چرا همه نسخ نیازمند تایید،به صورت  اینترنتی تایید نمی شود ؟

- جواب  اگر بیمار نیاز به تشكیل پرونده داشته باشد و به سازمان های بیمه گر جهت تشكیل پرونده مراجعه نكرده باشد و یا اگر در پرونده الكترونیكی بیمار داروی تجویز شده ثبت نشده باشد و یا تعداد تجویز شده از مقداری كه سازمان های بیمه گر در پرونده الكترونیكی بیمار ثبت كرده اند بالاتر باشد نسخه تایید نمی شود.

كارمندان آموزش و پرورش كه كارت طلایی دارند نسخشان چگونه محاسبه می شود

- جواب   این نكته را باید دانست كه كارت طلایی تنها 30% سهم بیمه شده را قبول دارد پس بیمار حق فنی ، مابه التفاوت داروها ، مبلغ داروهایی كه مورد تعهد بیمه نیست را باید بپردازد.

آیا می شود به جای سهم پرداختی كه بیمار بایدپرداخت كند یك قلم از داروی نسخه را داروخانه از سبد خرید من بردارد تا من نیازی به پرداخت پول نداشته باشم ؟

- خیر این عمل با قوانین سازمان های بیمه گر مغایرت دارد و برای داروخانه عواقب بسیار بدی را خواهد داشت .

چرا بعضی از نسخ قیمتشان از زمانی كه همان داروها به صورت آزاد خریداری شود بیشتر است ؟

- جواب   هر نسخه ای كه بیمار به داروخانه تحویل می دهد چه یك قلم دارو چه ده قلم دارو تجویز شده  باشد مشمول اخذ حق فنی می شود كه این مبلغ در نسخ تك قلمی اگر به سهم پرداختی بیمار اضافه شود ممكن است مبلغش از زمانی كه بیمار بدون نسخه و به صورت OTC همان دارو را خریداری كند بیشتر شود.

 چرا یك داروی واحد حتی بعضا با یك برند اگر از 4 داروخانه خریداری شودبا  4 قیمت متفاوت مواجه می شویم ؟

- جواب در مورد یك دارو ولی با برندهای مختلف توضیح داده شد كه چرا قیمت متفاوت است ولی اگر یك برند باشد مانند قرص(Pentasa )یا مزالازین500میلی گرم خارجی که از100000 ریال تا 152000ریال به ازای 10 عددمتفاوت است و واقعا چهار قیمت متفاوت داردزیرا شرکت وارد کننده این دارو با یک برند واحد متفاوت هستندوبا توجه به این که  هر داروخانه ای از کدام شرکت این دارو را خریداری می کندقیمت آن متفاوت می باشدوهیچ داروخانه ای تخلف نکرده است وهمه بر اساس قیمتی که در فاکتور خرید آن ها درج شده است دارو را به فروش می رسانند.

آیا اگرقیمت دارو دیروز تغییر کرده باشد داروخانه حق دارد داروهایی که از قبل خریداری کرده است را به قیمت تغییر پیداکرده بفروشد؟

- جواب:بله ،طبق دستور وزارت محترم بهداشت قیمت داروها باید به روز باید باشدیعنی اگر امروز قیمت کاهش یا افزایش پیداکرد همین امروز چه دارو خانه از قبل دارو را خریده باشد چه امروز از شرکت پخش دارو خریداری کرده باشد باید به قیمت روز دهد. این تغییر قیمت ها روی سایت سازمان های بیمه گر،سازمان غذا وداروومعاونت غذا ودارو هر روز به روز رسانی می شود وکلیه داروخانه ها موظف هستندهر روز این تغییر قیمت را چک کرده واعمال کنند واگر داروخانه ای این تغییر قیمت راچه افزایش وچه کاهش رعایت نکرد متخلف است.

 سوال:یک دارو را دو ماه پیش بایک قیمت ،ماه پیش با یک قیمت دیگر وامروزبا یک قیمت دیگر خریداری کرده ام . مگر یک دارو چند بار در ظرف مدت دو ماه تغییر قیمت دارد؟

- جواب:بله این مورد امکان دارد به عنوان مثال قرص کلسیم جوشان 2ماه پیش 7800،یک ماه قبل14000وامروز31000ریال است.این تغییر قیمت ها از سوی سازمان غذا ودارو اعلام می شود و داروخانه موظف به اعمال قیمت مصوب است.

چرا قیمت داروها ومکمل های ورزشی-غذایی که در دارو خانه به فروش می رسد با قیمتی که روی آن درج شده است متفاوت است؟

- جواب:تغییرات قیمت ها روی جعبه های دارویی ومکمل ها اعمال نمی شودزیرا ممکن است جعبه داروها سال پیش چاپ شده باشدوهنوز  داروها در همان جعبه با قیمت سال پیش که روی آن درج شده است بسته بندی وبه فروش می رسدپس اكثر داروها ومکمل ها به قیمت درج شده روی جعبه به فروش نمی رسند.

اگر سوال یا شکایتی از دارو خانه داریم به کجا مراجعه کنیم؟

- جواب: فرد بایدبه معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی در محل بیمارستان دکتر علی شریعتی مراجعه کند.البته بهتر است هنگام مراجعه داروهایی را که از دارو خانه خریداری کرده به همراه نسخه پزشک واگر دارو راOTC  خریداری کرده است فاکتور مهر شده توسط دارو خانه را به همراه داشته باشد.

چرا بعضی از داروسازانی که در معاونت غذا ودارو شاغل هستنددر ساعات غیر اداری در داروخانه های دیگر شاغل هستند؟

- جواب:هرداروساز طبق آیین نامه داروخانه ها مجاز به فعالیت به میزان 12ساعت در روز می باشدکه اگر کارمند باشدمجاز است 8ساعت در روز مسئول فنی داروخانه یا شرکت های دارویی یا کارخانجات داروسازی باشد.پس طبق آیین نامه داروخانه ها داروسازان شاغل در معاونت غذا ودارو می تواننددر ساعات غیراداری به میزان 8 ساعت در روز در داروخانه های دیگر شاغل باشند .

می توان اقلام دارویی را از مراكزی غیر از داروخانه تهیه كرد؟

-جواب: اصولاً دارو با سایر كالاهای مورد مصرف توسط افراد، تفاوت اساسی دارد و مصرف آن باید زیر نظر كادر پزشكی به ویژه پزشك و داروساز صورت پذیرد. پیش از مصرف هر دارو باید موارد احتمالی بروز عوارض جانبی، تداخلات دارو- دارو و تداخلات دارو- غذا و توصیه های دارویی قبل، هنگام و پس از مصرف دارو توسط داروساز به بیمار صورت گیرد تا حداكثر اثر بخشی و حداقل عوارض را برای بیمار به دنبال داشته باشد. ضمناً یكی از مهمترین عوامل در بحث اثر بخشی و عوارض دارویی، مبحث شرایط استاندارد نگهداری دارو هنگام جابجایی از تولید كننده تا داروخانه و همچنین نگهداری آن در قفسه داروخانه است كه عدم رعایت آن، گاهی می تواند خطرات جدی به دنبال داشته باشد. بنابراین بدیهی است كه موارد اعلام شده در هیچ یك از فروشگاه ها قابل دسترسی نبوده و تنها مركزی كه می تواند نسبت به عرضه دارو اقدام كند تنها داروخانه است.

سوال: داروی قاچاق چیست؟

- جواب: داروهایی كه به صورت وارداتی به كشور وارد می شوند برای دریافت مجوز ورود، توسط آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت به طور كامل كنترل شده تا از صحت و سلامت فرآورده اطمینان كامل صورت گیرد. فرآورده هایی كه به صورت قاچاق وارد كشور می شوند علاوه بر اینكه مشخص است در شرایط نامناسب نگهداری شدند، به دلیل اینكه توسط آزمایشگاه های رفرانس وزارت بهداشت كنترل نشده اند، نمی توان از صحت و سلامت آنها مطمئن بود.

 آیا می دانید برچسب اصالت چیست؟

- جواب: در زمینه دارو و مکمل دو بحث تقلبی و قاچاق مطرح است که هردو غیر قابل مصرف هستند. بحث داروی تقلبی و قاچاق اکنون از معضلات دنیاست و سازمان بهداشت جهانی را به شدت درگیر کرده است.اکنون در ایران سامانه الصاق برچسب اصالت دارو و مکمل پیش بینی شده که پیشرفته ترین سیستم در دنیاست و قابلیت شناسایی محصولات تقلبی و قاچاق را به مصرف کننده می دهد.به این ترتیب هر محصولی در زمان ورود به کشور به این برچسب ها مجهز می شود.مصرف کننده می تواند زمان تهیه محصول از اصل بودن آن اطمینان پیدا کند.این برچسب ها برای هر قلم کالا به صورت یکتا بوده و غیر قابل تکرار برای قلم کالای دیگر است.این برچسب ها متصل به سامانه های شناسایی و رهگیری بوده که با ارسال کد از طریق پیامک ، تلفن گویا و یا اینترنت اطلاعاتی درخصوص اصالت کالا، تاریخ تولید و انقضا، احتیاط مصرف و شماره تماس به خریدار کالا منتقل می شود.محل الصاق برچسب کنترل اصالت و سلامت به گونه ای است که تمامی محل های بازگشایی(درب های) بسته بندی فرآورده های قابل خرید و فروش یا قابل مصرف توسط مصرف کنندگان در هر نوع بسته بندی اعم از جعبه مقوایی، قوطی فلزی و پلاستیکی، شیشه ای و تیوپی و .... را پلمپ می نماید و برای مصرف کننده اطمینان بخش و قابل پیگیری می باشد.اجرای طرح برچسب اصالت دارو قاچاق دارو را کاهش می دهد. وزارت بهداشت برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن داروی خارجی برچسب اصالت روی داروهای وارداتی نصب می کند.