معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

آزمایشگاه

شرح وظایف آزمایشگاه

شرح وظایف آزمایشگاه شرح وظایف کارشناس بخش پذیرش نمونه  1-  دریافت نمونه های ارسالی از مراجع ذیصلاح 2- کدگذاری و ثبت در دفتر ثبت نمونه 3- ارسال نمونه به بخش های مربوطه 4- بایگانی نامه های واصله 5- تنظیم آمار اطلاعات مربوط به آزمایشگاه 6- ارسال پاسخ نتایج آزمون ها 7- ...

بخش های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه بخش های آزمایشگاه وظیفه کنترل مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی و مواد غذایی فرآوری شده در کلیه مراحل تولید، عرضه و توزیع از طریق انجام آزمونهای ارگانولپتیکی، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی بر اساس استانداردهای موجود را بر عهده دارد. این آزمایشگاه از بخشهای ...

SOP های لازم جهت کنترل فیزیکو شیمیایی فراورده ها(استانداردها)

SOP های لازم جهت کنترل فیزیکو شیمیایی فراورده ها(استانداردها) آنالیز افلاتوکسین در مواد غذایی اندازه گیری خاکستر در غلات و فرآورده های آن اندازه گیری خاکستر نا محلول در اسید اندازه گیری مقدار پروتئین در فرآورده های گوشتی اندازه گیری مقدار خاکستر فرآورده های گوشتی اندازه گیری مقدار کربوهیدرات در فرآورده های ...