معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

مقاله ها

ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست
1 شربت رازیانه احسان - 1396/08/13 دریافت
2 محصولات بدون مجوز کیمیا گران راز طبیعت 1396/06/29 دریافت
3 محصولات بدون مجوز کیمیا گران راز طبیعت 1396/06/29 دریافت
4 کلرمایسین داروپخش 1396/05/01 دریافت
5 هایپرسالین - 1396/05/01 دریافت
6 پیاسکیدین پوراطب 1396/05/01 دریافت
7 ژل زخم بستر 1396/05/01 دریافت
8 شیر خشک نان 1 1396/04/28 دریافت
9 رتپلیز - 1396/04/20 دریافت
10 پیاسکلیدین - 1396/04/20 دریافت
11 پیاسکلیدین - 1396/04/20
12 فلوراژین اهران تجارت 1396/03/22 دریافت
13 RETEPLASE - 1396/03/22 دریافت
14 ISICOM مداوا 1396/03/22 دریافت
15 زولپیدوم - 1396/03/03 دریافت
16 ویتامین ث اریا روناک 1396/03/03 دریافت
17 دم نوش تکسو - 1396/03/03 دریافت
18 DYSPORT - 1396/03/03 دریافت
19 البوین 20% BIOTEST 1396/03/03 دریافت
20 البوین 20% BAXTER 1396/03/03 دریافت
21 بسته ضد ریزش مو BK - 1396/03/03 دریافت
22 روغن شتر مرغ - 1396/03/03 دریافت
23 vigrx شهاب 1396/03/03 دریافت
24 caltrex پوراطب 1396/03/03 دریافت
25 سوپرتین پویا دانش - 1395/11/17 دریافت
26 انتی ایمپوتنسی رویان پژوهان 1395/11/17 دریافت
27 PIASCLEDINE پوراطب 1395/11/17 دریافت
28 یوتروپین LG 1395/11/17 دریافت
29 آلوپورپتول راموفارمین 1395/11/17 دریافت
30 ویتامین ث پوراطب 1395/11/17 دریافت
31 لانسوپرازول - 1395/09/01 دریافت
32 free base - 1395/08/26 دریافت
33 دگزامتازون - 1395/07/13 دریافت
34 herceptin150 - 1395/06/21 دریافت
35 لیدوکایین 1395/06/21 دریافت
36 کتوتیفن - 1395/06/21 دریافت
37 sandostatin lar 1395/06/21 دریافت
38 - ارمان دارو رسان غرب 1395/06/21 دریافت
39 کاسیا 1395/06/21 دریافت
40 امپی سیلین - 1395/05/24 دریافت
41 شربت های خوراکی - 1395/05/24 دریافت
42 امپی سیلین - 1395/05/24 دریافت
43 کلسیم د - 1395/05/24 دریافت
44 مایع لنز elegance - 1395/05/24 دریافت
45 فنیل افرین - 1395/05/24 دریافت
46 شربت های خوراکی شرکت داروسازی خوارزمی 1395/04/23 دریافت
47 TRIENTINE - 1395/04/23 دریافت
48 شربت های خوراکی داروسازی رازی 1395/04/15 دریافت
49 1395/04/15
50 کپسول لاغری رگال مهداروی طوبی 1395/04/15 دریافت
51 امپول نخاعی ابوریحان 1395/04/15 دریافت
52 امپول نخاعی داروپخش 1395/04/15 دریافت
53 مگلومین آنتی موات - 1395/01/17 دریافت
54 caltrex calcium 500 - 1395/02/15 دریافت
55 سه گانه اهورا دارو 1395/02/25 دریافت
56 دیفن هیدارمین کامپاند - 1395/01/29 دریافت
57 پنی سیلین - 1395/02/13 دریافت
58 ostivone rx bone - 1395/02/15 دریافت
59 دیفن هیدرامین - 1394/09/28 دریافت
60 utropin --- 1394/07/27 دریافت
61 xelodalacquered --- 1394/07/18 دریافت
62 اریترومایسین actavis 1394/07/18 دریافت
63 دکستروز 3/33و سدیم کلراید 3 % - 1394/06/18 دریافت
64 BETAMETAZON --- 1394/06/07 دریافت
65 MCG ROTEX MEDICA 1394/07/15 دریافت
66 yasmin ---- 1394/06/25 دریافت
67 dad bas --- 1394/06/14 دریافت
68 المونیوم ام جی سها 1394/07/01
69 اریترومایسین - 1394/06/17 دریافت
70 XANAX 1394/05/25 دریافت
71 XANAX 1394/05/25 دریافت
72 برچسب اصالت غیر مجاز 1394/05/25 دریافت
73 ریکال لیدوکایین 1394/05/25 دریافت
74 ریکال کاربامازپین 1394/05/25 دریافت
75 ریکال لیدوکاءین 1394/05/25 دریافت
76 داروی چشمی ب 1394/05/25 دریافت
77 جمع آوری پدهای 1394/05/25 دریافت
78 جمع اوری امپول فنتانیل 1394/05/25 دریافت
79 جمع اوری آمپول 5/ فنتانیل شرکت ابوریحان 1394/05/25 دریافت
80 جمع آوری محلول شستشوی لنز GINZA 1394/05/25 دریافت
81 ریکال ویال SANDOSTATIN LAR 1/10/93 1394/05/25 دریافت
82 ریکال محلول یک سوم،دوسوم 1394/05/25 دریافت
83 مجوز تولید اسپری لیدوکایین 1393/05/25 دریافت
84 جمع آوری محصولات پارت دارو 1394/05/25 دریافت
85 جمع آوری ویال آمینوون 1393/05/25 دریافت
86 جمع آوری وریکال پماد فلوئوسینولون 1394/05/25 دریافت
87 فراورده های مکمل با نشان تجاری MT NUTRITION 1394/05/25 دریافت
88 ریکال بتامتازن 1394/05/25 دریافت
89 ریکال دیکلوفناک 1394/05/25 دریافت
90 ریکال و جمع اوری اکسی پنتال 1394/05/25 دریافت
91 ریکال و جمع اوری ویتامین کا 1394/05/25 دریافت
92 ریکال و جمع اوری GRATRIL 1394/05/25 دریافت
93 ریکال قرصهای جوشان با مارک HANSAL 1394/05/25 دریافت
94 ریکال مکمل MT NUTRITION 1394/05/25 دریافت
95 ریکال و جمع اوری بلیستر کپسول گاباپنتین 100 میلی گرمی 1394/05/25 دریافت
96 ریکال قطره آیرویت -سولفات آهن 1393/05/25 دریافت
97 ریکال قرص ASAپخش رازی 1393/05/25 دریافت
98 ریکال دارو 1393/05/25 دریافت
99 ریکال آمپول هگزام 1393/05/25 دریافت
100 ریکال محصول joint REX 1394/05/25 دریافت
101 ریکال آمپول ویتامین Kپخش هجرت 1394/05/25 دریافت
102 ریکال گوش پاک کن آرتا 1393/05/25 دریافت
103 اسپری لیدوکایین 1394/05/25 دریافت
104 آمپول مگلوسان 1394/05/25 دریافت
105 ریکال دارو 1393/05/25 دریافت
106 لغو ریکال شربت متادون 1393/05/25 دریافت
107 جمع آوری و ریکال آمپول 1393/05/25 دریافت
108 ریکال دارو شرکت پخش رازی 1394/05/25 دریافت
109 ریکال آمپول ویتامینK1 1394/05/25 دریافت
110 جمع آوری ویال ایمی پنم سیلاستین 1393/05/25 دریافت
111 ریکال کلاریترومایسین 1393/05/25 دریافت
112 ریکال ویال ایمی پنم اسیلاستین 1393/05/25 دریافت
113 ریکال سرم 3/2،3/1 1394/05/25 دریافت
114 ریکال قرص پاروکستین 1394/05/25 دریافت
115 ریکال سرم 1393/05/25 دریافت
116 ریکال آمپول گرانیسترون 1393/05/25 دریافت
117 ریکال شربت تئوفیلین 1394/05/24 دریافت
118 ریکال آمپول مگلوسان 1394/05/24 دریافت
119 ریکال الکل اتیلیک اتحادیه 1394/05/24 دریافت
120 ریکال آمپول بیکربنات سدیم 1394/05/24 دریافت
121 ریکال قطره گوشی الکل بوریکه 2درصد 1394/05/24 دریافت
122 پروانه ساخت روغن شترمرغ 1394/05/24 دریافت
123 ریکال قرص دوتاستراید 1394/05/24 دریافت
124 ریکال قرص متادون 1394/05/24 دریافت
125 ریکال داروی تقلبی هرسپتین شرکت رک 1394/05/24 دریافت
126 ریکال ایمونوگلوبولین وتیوگلوبولین 1393/05/24 دریافت
127 ریکال استامینوفن 1393/05/24 دریافت
128 ریکال دارو 1394/05/24 دریافت
129 ریکال ویال مروپنم 1394/05/24 دریافت
130 ریکال قرص استامینوفن 325 میلی گرم 1394/05/24 دریافت
131 ریکال داروی تقلبی یاسمین 1394/05/24 دریافت
132 ریکال روغن شترمرغ ساحره 1394/05/24 دریافت
133 ریکال و جمع آوری لیدوکایین 1394/05/24 دریافت
134 ریکال کپسول چاق کننده اکسیر 1394/05/24 دریافت
135 ریکال ویال سیسپلاتین 1394/05/24 دریافت
136 ریکال ویال تیوپنتال 5/ میلی گرمی و یک گرمی Kwality 1394/05/24 دریافت
137 ریکال شربت وی بی فلاور 1394/05/24 دریافت
138 ریکال شربت گیاهی سنارز 1394/05/24 دریافت
139 ریکال شیر ببلاک 1394/05/24 دریافت
140 ریکال محصولات با نام تجاری راز گل سرخ 1394/05/24 دریافت
141 ریكال مایع سفیدكننده و جرمگیر احسان 1394/05/24 دریافت
142 ریكال ایمونوگلوبولین ضدهپاتیت ب شركت سی اس ال 1394/05/24 دریافت
143 ریکال لیدوکایین 1394/05/24 دریافت
144 ریکال تقویت کننده موی سر طلسم 1394/05/24 دریافت
145 ریکال فراورده کلستردیوم بوتولینیوم 1394/05/24 دریافت
146 ریکال چسب میخچه 1394/05/24 دریافت
147 ریكال و جمع اوری قرص بوپونورفین2 میلی گرمی 1394/05/24 دریافت
148 ریكال ویال تیوپنتال5/و1گرمی 1394/05/24 دریافت
149 ریكال سفتریاكسون 1392/05/24 دریافت
150 ریكال و جمع آوری محصولات دارویی دكتر روازاده 1392/05/24 دریافت
151 توقف ریكالliver care 1394/05/24 دریافت
152 ریكال آنژیوكت 1392/05/24 دریافت
153 ریكال دارو 1394/05/24 دریافت
154 ریكال قرص زیرزبانی بوپونورفین 1394/05/24 دریافت
155 ریكال و جمع آوری كرم رزماری 1394/05/24 دریافت
156 پودر تقلبی اكوفن 1394/05/24 دریافت
157 ریكال شیرخشك اطفال هومانا 1394/05/24 دریافت
158 ریكال قرص چربی سوز اكسی الیت 1394/05/24 دریافت
159 ریكال دارو پخش رازی 1394/05/24 دریافت
160 ریكال جعبه دارویی پنیسیلیوم 1394/05/24 دریافت
161 ریكال ویال آمپی سیلین 1392/05/24 دریافت
162 ریكال شامپو كلیر 1392/05/24 دریافت
163 ریكال سرنگ 1392/05/24 دریافت
164 ریكال نوفلو 1392/05/24 دریافت
165 ریکال تونیک موی سر طلسم 1392/05/24 دریافت
166 ریکال کپسول دوکسپین 1392/05/24 دریافت
167 ریکال مایع شستشوی لنز تقلبی 1394/05/24 دریافت
168 ریکال دمنوش گیاهی 1394/05/24 دریافت
169 شکستگی روکش قرص دایجستیو 1394/05/24 دریافت
170 ریکال دارو پخش رازی 1394/05/24 دریافت
171 عدم توزیع و ریکال مکمل ژریاتریک فارماتون 1394/05/24 دریافت
172 تغییر قیمت دارو پخش هجرت 1394/05/24 دریافت
173 ریكال مكمل ژریاتریك 1394/05/24 دریافت
174 ریکال پودر لباس شویی غیر مجاز 1392/05/24 دریافت
175 ریکال آرایشی غیر مجاز (2) 1392/05/24 دریافت
176 ریکال آرایشی غیر مجاز 1394/05/24 دریافت
177 ریکال روغن شتر مرغ با نام تجاری آریا کن 1394/05/24 دریافت
178 ریکال بهداشتی غیر مجاز 14/5/92 1394/05/24 دریافت
179 ریکال آمپول بتامتازون دارای تار مو 12/4/92 1394/05/24 دریافت
180 ریکال محصولات شرکت سپیده ماهان با نام حلزون و نیوتودی 12/4/92 1394/05/24 دریافت
181 ریکال آمپول بتامتازون 18/4/92 1394/05/24 دریافت
182 ریکال محلول تزریقی دکستروز و سدیم کلراید 28/3/92 1394/05/24 دریافت
183 ریکال ویال پیپراتاز 28/3/92 1394/05/24 دریافت
184 ریکال قرص جوشان ویتامین ث 28/3/92 1394/05/24 دریافت
185 ریكال شربت هیدروكسی زین 1394/05/24 دریافت
186 ریكال ویال پیپراتاز 25/3/92 1394/05/24 دریافت
187 ریکال شرکت فدک شیمی 19/3/92 1394/05/24 دریافت
188 ریکال فرآورده بهداشتی 20/30/92 1394/05/24 دریافت
189 ریکال فرآورده بهداشتی غیر مجاز 7/3/92 1394/05/24 دریافت
190 ریکال دستمال توالت آلند و یگانه 6/3/92 1394/05/24 دریافت
191 ریکال مایع ظرف شویی سلیکا 8/3/92 1394/05/24 دریافت
192 ریکال ژل لوبریکنت (بلژر) 30/2/92 1394/05/24 دریافت
193 ریکال گاباپنتین 22/2/92 1394/05/24 دریافت
194 ریکال محلول تزریقی سدیم کلراید 21/2/92 1394/05/24 دریافت
195 ریکال پماد سیاه اکتیول 24/2/92 1394/05/24 دریافت
196 ریکال نرمال سالین 11/2/92 1394/05/24 دریافت
197 ریکال آنتی پروستا ساخت شرکت قائم دارو 4/2/92 1394/05/24 دریافت
198 قرص لوترونین 25%میكروگرم شركت ایران هورمون سری ساخت 101 1394/05/24
199 قرص لوترونین 25%میكروگرم شركت ایران هورمون سری ساخت 101 1394/05/24
200 فلورواوراسیل 250 ساخت شركت Nani-Pharmaceuticalsسری ساخت n-2331 1394/05/24 دریافت
201 پودر آنتی پروستودایتی 1394/05/24 دریافت
202 XANAX 1394/05/14 دریافت
203 برچسب اصالت غیر مجاز 1394/05/14 دریافت
204 ریکال لیدوکایین 1394/05/14 دریافت
205 ریکال کاربامازپین 1394/05/14 دریافت
206 ریکال لیدوکائین 1394/05/14 دریافت
207 داروی چشمی بواسیزوماب 1394/05/14 دریافت
208 جمع آوری پدهای الکلی 1394/05/14 دریافت
209 جمع آوری محلول شستشوی لنز 1394/05/14 GINZA دریافت
210 جمع آوری محصولات 1393/10/06 LANTUS دریافت
211 ریکال ویال 1393/10/01 SANDOSTATIN LAR دریافت
212 ریکال محلول یک سوم،دوسوم 1393/10/03 دریافت
213 مجوز تولید اسپری لیدوکایین 1393/10/01 دریافت