معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

اقلام غیر مجاز

ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس واحدهای تولیدی

ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس واحدهای تولیدی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهاي کیترینگ حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید كننده آب معدنی حداقل ضوابط تاسیس کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی حداقل ضوابط تاسیس ...

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی       در راستای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی و تسهیل فضای کسب و کار ، کمیته فنی و قانونی دانشگاه می تواند راسا با بررسی کارشناسی و متناسب با شرایط جغرافیایی ، وضعیت و حساسیت محصول ، با رعایت اصول ...