معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی

 

 

 

در راستای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی و تسهیل فضای کسب و کار ، کمیته فنی و قانونی دانشگاه می تواند راسا با بررسی کارشناسی و متناسب با شرایط جغرافیایی ، وضعیت و حساسیت محصول ، با رعایت اصول فنی و بهداشتی ،و سلامتی محصولات ، اقدام به صدور مجوزهای لازم نماید.

پیوست ها:

Criteria of production units.pdf حجم فایل:831.43 کیلوبایت