معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

fdo3

نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی

معرفی واحد غذا

معرفی واحد غذا معرفی وتاریخچه اداره نظارت برموادغذایی وبهداشتی اداره نظارت بر موادخوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی از سال 1346 فعالیت خود را با همكاری واحد بهداشت محیط مركز بهداشت آغاز كرد . وازسال 1355 فعالیت خودرا به صورت مستقل ادامه داده است . هدف كلی این مجموعه ...

اقلام غیر مجاز

اقلام غیر مجاز ردیف عنوان شرکت تولید کننده/پخش کننده تاریخ ملاحظات دستورالعمل پیوست 1 فراورده روغن شتر کیمیا شفای ایرانیان 1396/08/13 دریافت 2 فراورده ...

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی دستورالعمل صدور شناسه نظارت وحداقل ضوابط فنی و بهداشتی نانوائیها ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی ، آشامیدنی ...