معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

به گزارش وب دا؛ هفته پیشگیری از مسمومیت ها از سه شنبه اول آبان آغاز می شود که شعار امسال این هفته « با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم» در نظر گرفته شده است
 به منظور بالا بردن سطح آگاهی جامعه هر روز از این هفته به یک موضوع شایع درمورد مسمومیت ها اختصاص یافته است.
 
روز شمار هفته پیشگیری از مسمومیت ها:
 
 اول آبان روز "پیشگیری از بروز مسمومیت های ناشی از داروها" 
 
 دوم آبان روز "پیشگیری از مسمومیت کودکان"
 
سوم آبان روز "پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسیدکربن"
 
 چهارم آبان روز "پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی قارچ ها و گیاهان سمی"
 
پنجم آبان روز "پیشگیری از مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی (شامل اسید، قلیا و شوینده های خانگی)، فراورده های نفتی و فلزات سنگین مانند سرب ،جیوه و باتری مینیاتوری
 
ششم آبان روز  "مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی" 
 
 هفتم آبان روز  "پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، محرک و الکل