معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا ، پیرو اعلام نتایج آزمون های انجام شده بر روی محصولات واحدهای تحت پوشش این معاونت و تشکیل پرونده قضایی برای واحدهای دارای عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی ، حدود 600 کیلوگرم محصولات تولیدی یکی از واحدهای تحت پوشش ، بدلیل عدم انطباق میکروبی بحرانی ، با رای مراجع قضایی و با رعایت تشریفات قانونی معدوم گردید.