معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

مهندس زهرا مجدی مدیر نظارت بر فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: امروزه با توجه به گرایش و اشتیاق مردم به مصرف لبنیات سنتی، ایمنی و سلامت این دسته از فرآورده ها از دغدغه های دست اندرکاران بهداشتی کشور می باشد.

مجدی با اشاره به اینکه مواد اولیه مصرفی این گونه مراکز ممکن است تحت کنترل ارگان های ناظر نباشد، افزود: این مواد عموما به صورت مستقیم از دامداری ها تهیه می شود و از طرفی شرایط حمل و نقل فرایند تولید نیز زیر نظر متخصصین و مسوولین فنی و کنترل کیفیت قرار ندارد که این موضوعات، ایمنی و سلامت این فراورده ها به شدت زیر سوال می رود.

وی اظهار داشت: نتایج آزمایشگاهی طرح ارزیابی لبنیات سنتی که بر روی سه فرآورده ماست، دوغ و پنیر توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این دانشگاه انجام شد، حاکی از این است که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این فراورده ها از ایمنی و سلامت چندانی برخوردار نیستند.

مدیر نظارت بر فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه به کلیه شهروندان توصیه کرد: در هنگام خرید انواع فرآورده های لبنی به شماره پروانه بهداشتی ساخت یا شناسه نظارت بهداشتی و طرح نشانگر رنگی تغذیه ای، نام و آدرس تولیدکننده و تاریخ تولید و مصرف آن توجه نمایید و در صورت تمایل به مصرف لبنیات سنتی از نوع مطمئن و دارای مجوز بهداشتی و از مراکز معتبر تهیه نمایند زیرا سنتی بودن هر فراورده دلیل بر سلامت و بهداشتی بودن آن نیست.