معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش  روابط عمومی معاونت غذا و دارو، اولین جلسه داروسازان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397 با حضور دکتر بهمنیار معاون غذا و دارو در سالن کنفرانس معاونت برگزار گردید.

در این جلسه معاون غذا و دارو ضمن تأکید بر حضور مستمر مسئولین فنی در داروخانه به تبیین اهداف و برنامه های معاونت غذا و دارو در سال 97 پرداخت و انتظارت دانشگاه از داروسازان را مطرح کردند.

در ادامه این جلسه که اولین حضور دکتر بهمنیار به عنوان معاون غذا و دارو بود داروسازان ضمن معرفی ، به بیان مشکلات و نقطه نظرات در حوزه کاری خود پرداختند.