معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، در راستای شعار امسال روز جهانی غذا با عنوان "تغییر آینده مهاجرت، سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی" با تأکید بر محور جهانی و موضوع "تغییر و اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سلامت"، کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو، با حضور در جمع روستاییان و برگزاری نمایشگاه غذای سالم در فضای صمیمی در خصوص کاهش مصرف نمک، چربی، قند، نشانگر رنگی تغذیه ای، برچسب اصالت و ... با توزیع بروشور، پمفلت، بنر و ... به آموزش چهره به چهره پرداختند.