معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت در خصوص پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها گفت: چنانچه بخواهیم در مورد مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان های كشور آماری ارایه كنیم به طور كلی اولین علت مراجعه به بخش مسمومیت های بیمارستان های سطح كشور، مسمومیت دارویی می باشد. شیوع مسمومیت دارویی در شهرهای ایران متفاوت است و از 45 درصد در شهرهای كوچك تا 75 درصد در شهرهای بزرگ متغیر است.70 تا 80 درصد از مسمومیت های دارویی به صورت تعمدی و متاسفانه با هدف خودكشی صورت می گیرد.

دكتر صفورا محبی گفت: در بحث مسمومیت دارویی، از میان داروهایی كه اغلب منجر به مسمومیت می شود، داروهای مغز و اعصاب و در راس آنها داروهای آرامبخش، ضد افسردگی و ضد تشنج و سپس داروهای مسكن غیر مخدر شایعتر می باشد. از سال 1389 تا سال 1393 شاهد افزایش موارد مرگ ناشی از مسمومیت دارویی بوده ایم به طوری كه درصد مرگ ناشی از مسمومیت دارویی از 9 درصد در سال 1389به 14 درصد مرگ در سال 1393 رسید. خوشبختانه در سال های بعد یعنی سال های 1394 و 1395 این روند رو به كاهش داشته است. این می تواند نشان دهنده آگاهی بیشتر مردم از عوارض داروها و انجام اقدامات پیشگیرانه باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا به ذكر چند توصیه كه می تواند از بروز مسمومیت های دارویی پیشگیری كند پرداخت و گفت: بهتر است داروهای بیماران افسرده و یا بیمارانی كه تعادل رفتاری ندارند و یا افرادی كه سابقه اقدام به خودكشی دارند را دور از دسترس ایشان قرار دهید و مراقبت دقیقی درخصوص میزان داروی مصرفی ایشان به عمل آورید.در سالمندان مسمومیت دارویی بسیار شایع است و البته خطرناك. تشابه ظاهری شكل داروها، ابتلا به فراموشی، عدم اطلاع از نام داروها، بی سوادی یا كم سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی ممكن است منجر شود تا سالمندان عزیز داروی خود را به اشتباه یا به طور تكراری مصرف نمایند.بهترین روش برای پیشگیری از خوردن دوز تكراری دارو، یادداشت كردن دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه های مخصوص تقسیم بندی شده موجود در داروخانه ها می باشد.

دكتر محبی در خاتمه خاطرنشان كرد: مصرف مقادیر بالای بسیاری از داروها در اقدام به خودكشی ممكن است در ابتدا علامت و نشانه خاصی نداشته باشد ولی وضعیت فرد مسموم به طور ناگهانی وخیم گردد و یا در آینده منجر به صدمات دائمی كبد و كلیه در فرد مسموم شود. ایجاد استفراغ در مسمومیت ها تنها باید به توصیه پزشك باشد چراكه این عمل در برخی از مسمومیت های دارویی سبب وخامت اوضاع بیمار خواهد شد.