معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي فسا به مناسبت هفته پيشگيري از مسموميت در خصوص پيشگيري از بروز مسموميت ناشي از داروها گفت: چنانچه بخواهيم در مورد مسموميت هاي مراجعه شده به بيمارستان هاي كشور آماري ارایه كنيم به طور كلي اولين علت مراجعه به بخش مسموميت هاي بيمارستان هاي سطح كشور، مسموميت دارويي مي باشد. شيوع مسموميت دارويي در شهرهاي ايران متفاوت است و از 45 درصد در شهرهاي كوچك تا 75 درصد در شهرهاي بزرگ متغير است.70 تا 80 درصد از مسموميت هاي دارويي به صورت تعمدي و متاسفانه با هدف خودكشي صورت مي گيرد.

دكتر صفورا محبي گفت: در بحث مسموميت دارويي، از ميان داروهايي كه اغلب منجر به مسموميت مي شود، داروهاي مغز و اعصاب و در راس آنها داروهاي آرامبخش، ضد افسردگي و ضد تشنج و سپس داروهاي مسكن غير مخدر شايعتر مي باشد. از سال 1389 تا سال 1393 شاهد افزايش موارد مرگ ناشي از مسموميت دارويي بوده ايم به طوري كه درصد مرگ ناشي از مسموميت دارويي از 9 درصد در سال 1389به 14 درصد مرگ در سال 1393 رسيد. خوشبختانه در سال هاي بعد يعني سال هاي 1394 و 1395 اين روند رو به كاهش داشته است. اين مي تواند نشان دهنده آگاهي بيشتر مردم از عوارض داروها و انجام اقدامات پيشگيرانه باشد.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي فسا به ذكر چند توصيه كه مي تواند از بروز مسموميت هاي دارويي پيشگيري كند پرداخت و گفت: بهتر است داروهاي بيماران افسرده و يا بيماراني كه تعادل رفتاري ندارند و يا افرادي كه سابقه اقدام به خودكشي دارند را دور از دسترس ايشان قرار دهيد و مراقبت دقيقي درخصوص ميزان داروي مصرفي ايشان به عمل آوريد.در سالمندان مسموميت دارويي بسيار شايع است و البته خطرناك. تشابه ظاهري شكل داروها، ابتلا به فراموشي، عدم اطلاع از نام داروها، بي سوادي يا كم سوادي و يا خوانا نبودن مقادير مصرفي دارو مندرج روي جعبه دارويي ممكن است منجر شود تا سالمندان عزيز داروي خود را به اشتباه يا به طور تكراري مصرف نمايند.بهترين روش براي پيشگيري از خوردن دوز تكراري دارو، يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و يا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه هاي مخصوص تقسيم بندي شده موجود در داروخانه ها مي باشد.

دكتر محبي در خاتمه خاطرنشان كرد: مصرف مقادير بالاي بسياري از داروها در اقدام به خودكشي ممكن است در ابتدا علامت و نشانه خاصي نداشته باشد ولي وضعيت فرد مسموم به طور ناگهاني وخيم گردد و يا در آينده منجر به صدمات دائمي كبد و كليه در فرد مسموم شود. ايجاد استفراغ در مسموميت ها تنها بايد به توصيه پزشك باشد چراكه اين عمل در برخي از مسموميت هاي دارويي سبب وخامت اوضاع بيمار خواهد شد.