معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

به گزارش وب دا؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا در خصوص پیشگیری از مسمومیت ها در كودكان گفت: مسمومیت های دارویی در كودكان اغلب اتفاقی و در اثر كنجكاوی كودك و یا اشتباه والدین رخ می دهد. 40 درصد از مسمومیت های مراجعه شده به بیمارستان های تخصصی كودكان ناشی از دارو است.
دكتر صفورا محبی برای پیشگیری از بروز مسمومیت دارویی در كودكان چند توصیه كرد و گفت: چنانچه در خانه كودك زیر 5 سال دارید حتما داروها را در كمدهای بالا و دور از دسترس و مجهز به قفل قرار دهید.
مراقب باشید تادر هنگام بیماری كودك دوز تكراری و یا داروی بیشتر از حد تجویز شده به كودك ندهید.
داروهای مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهدارید.
از قرار دادن دارو در كیف دستی پرهیز كنید تا مانع خورده شدن دارو توسط كودكان شود.
داروهای خود را در مقابل چشم كودكان نخورید چرا كه كودكان از رفتار بزرگسالان تقلید می كنند و ممكن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند.
 معاون غذا و داروی دانشگاه افزود:  چنانچه فردی در خانواده در حال درمان ترك اعتیاد می باشد از دسترسی كودكان به داروهای درمان كننده اعتیاد مانند قرص یا شربت متادون جدا خودداری نمائید. مرگ بسیاری از كودكان و حتی بزرگسالان به دلیل نگهداری شربت متادون در یخچال مخصوصا به دلیل تعویض بطری دارو با بطری داروهای دیگر و یا نوشیدنی های خوراكی و مصرف اتفاقی آنها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شربت متادون به تنهایی در طی 4 سال اخیر منجر به 11 هزار مورد مسمومیت در كشور شده است، اظهار داشت: از این میان بیش از 200 مورد مرگ تنها ناشی از متادون بوده است كه 11 درصد آن در كودكان بروز نموده است.بدیهی است مرگ این كودكان در اثر داروی متادون تنها به دلیل سهل انگاری والدین و بستگان كودك، عدم استفاده از ظرف مقاوم و جابجایی دارو و نگهداری آن در بطری های دیگر داروها و یا نوشیدنی ها رخ داده است كه به راحتی توسط خانواده ها قابل پیشگیری می باشد.