معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

به گزارش وب دا؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي فسا در خصوص پيشگيري از مسموميت ها در كودكان گفت: مسموميت هاي دارويي در كودكان اغلب اتفاقي و در اثر كنجكاوي كودك و يا اشتباه والدين رخ مي دهد. 40 درصد از مسموميت هاي مراجعه شده به بيمارستان هاي تخصصي كودكان ناشي از دارو است.
دكتر صفورا محبي براي پيشگيري از بروز مسموميت دارويي در كودكان چند توصيه كرد و گفت: چنانچه در خانه كودك زير 5 سال داريد حتما داروها را در كمدهاي بالا و دور از دسترس و مجهز به قفل قرار دهيد.
مراقب باشيد تادر هنگام بيماري كودك دوز تكراري و يا داروي بيشتر از حد تجويز شده به كودك ندهيد.
داروهاي مصرفي افراد خانواده را دور از دسترس كودكان نگهداريد.
از قرار دادن دارو در كيف دستي پرهيز كنيد تا مانع خورده شدن دارو توسط كودكان شود.
داروهاي خود را در مقابل چشم كودكان نخوريد چرا كه كودكان از رفتار بزرگسالان تقليد مي كنند و ممكن است دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند.
 معاون غذا و داروی دانشگاه افزود:  چنانچه فردي در خانواده در حال درمان ترك اعتياد مي باشد از دسترسي كودكان به داروهاي درمان كننده اعتياد مانند قرص يا شربت متادون جدا خودداري نمائيد. مرگ بسياري از كودكان و حتي بزرگسالان به دليل نگهداري شربت متادون در يخچال مخصوصا به دليل تعويض بطري دارو با بطري داروهاي ديگر و يا نوشيدني هاي خوراكي و مصرف اتفاقي آنها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شربت متادون به تنهايي در طي 4 سال اخير منجر به 11 هزار مورد مسموميت در كشور شده است، اظهار داشت: از اين ميان بيش از 200 مورد مرگ تنها ناشي از متادون بوده است كه 11 درصد آن در كودكان بروز نموده است.بديهي است مرگ اين كودكان در اثر داروي متادون تنها به دليل سهل انگاري والدين و بستگان كودك، عدم استفاده از ظرف مقاوم و جابجايي دارو و نگهداري آن در بطري هاي ديگر داروها و يا نوشيدني ها رخ داده است كه به راحتي توسط خانواده ها قابل پيشگيري مي باشد.