معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش ایفدانا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، جلسه ای با حضور معاون غذا و دارو، معاون درمان، معاون طب سنتی، مدیر درمان، مدیر دارو و دبیر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه در محل معاونت درمان دانشگاه به منظور ساماندهی وضعیت خدمت دهی عطاری ها و بررسی وضعیت کارگروه نظارت بر عطاری ها، تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه به بیان تخلفات مشاهده شده طی بازرسی های انجام گرفته از عطاری ها در 6 ماهه اول سال 96 پرداختند.

سپس دکتر هاشم پور معاون طب سنتی دانشگاه به بیان عوارض مشاهده شده از مصرف داروهای ترکیبی، دست ساز و غیر مجاز در بیماران پرداختند. دکتر پزشکی معاون درمان نیز در خصوص دخالت در امر درمان توسط برخی از متصدیان عطاری ها نکاتی را بیان داشتند.

در ادامه این جلسه مقرر گردید یک دوره آموزشی ویژه متصدیان عطاری با هدف تعیین خط قرمزها و لزوم رعایت آن برگزار گردد، و در پایان این دوره آموزشی تعهدنامه ای مبنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از متصدیان عطاری اخذ گردد.

در پایان جلسه مقرر گردید تیم بازرسی مشترک برنامه بازدید خود را در 6 ماهه دوم سال ارائه دهد.