معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا  جلسه بررسی برنامه عملیاتی سال 96 با حضور دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و مهندس موهبتی معاون محترم برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس، معاونین غذا و دارو سراسر کشور و مدیران پایش در مورخ 20/03/96به صورت ویدئو کنفرانس در محل سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید . در این جلسه  معاون غذا و دارو دانشگاه در خصوص مشکلات موجود در  اجرای برنامه عملیاتی سال 95 مطالبی را ارائه نمودند شایان ذکر است اقدامات صورت پذیرفته توسط معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در خصوص اجرای برنامه عملیاتی در سال 95-96 مورد تقدیر مهندس موهبتی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی ، حقوقی و امور مجلس نیز قرار گرفت .