معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا کارشناس نظارت بر داروخانه های بیمارستانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست های وزارت بهداشت از اجرای طرح تحول نظام سلامت، مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی است، سامانه مصرف منطقی دارو که به همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی گردیده در این دانشگاه به مرحله اجرا درآمد.

سمیرا ایرانی افزود: از مهر ماه سال 94 نظارت بر تجویز و مصرف 5 داروی پرهزینه و پرمصرف بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه با طراحی گایدلاین اغاز گردید. در این طرح جهت تجویز این 5 داروی پرهزینه و پرمصرف که آلبومین ، انوکساپارین ، IVIG، پنتاپرازول و اریتروپویتین می باشد، پزشک ملزم به تکمیل فرم درخواست گردید که پس از تایید این فرم توسط مسئول فنی داروخانه، دارو به بیمار تحویل داده می شود .

وی گفت : در سال 95 بیش از هفت و نیم ملیارد  ریال در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) این دانشگاه از راه نظارت بر تجویز این 5 دارو صرفه جویی شده است .