معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش ,وبدا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، با توجه به اهمیت خدمت رسانی در ایام نوروز سال 96، جلسه هماهنگی، تدوین و ارائه برنامه های نوروزی معاونت غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو و مدیران حوزه های غذا، دارو، آزمایشگاه، تجهیزات پزشکی، تحقیق و توسعه و نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

در این جلسه، جهت هماهنگی برای کنترل و مبارزه با کالاهای سلامت محور قاچاق و جلوگیری از دست فروشی های سیار مواد غذایی در حاشیه شهر به خصوص ورودی های شهر در این ایام، معاون غذا و دارو دستور تشکیل کارگروهی متشکل از بازرسان معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی را دادند. همچنین مقرر گردید به جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی در خصوص رعایت نکات دارویی در کودکان حوزه تحقیق و توسعه پیک نوروزی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی را طراحی، چاپ و توزیع کند.

دکتر صفورا محبی در این جلسه بر اصلاح الگوی مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی با توجه به نشانگر تغذیه ای خانوارها تاکید کردند و مقرر گردید پوستر و پمفلتی ویژه عامه مردم جهت انتخاب سریع مواد غذایی سالم با شناساندن نشانگر رنگی تغذیه ای طراحی و در کلیه فروشگاه ها نصب گردد.

با توجه به ارسال نمونه های جمع آوری شده در بازرسی های مشترک مقرر گردید در اسفند و فروردین ماه دو نفر نیروی کارشناس ارشد بیوشیمی از ستاد دانشگاه به آزمایشگاه معاونت غذا و دارو اضافه شوند. همچنین لیست کشیک پرسنل ستادی معاونت غذا و دارو و لیست کشیک داروخانه های خصوصی در کنار داروخانه های شبانه روزی جهت ارائه خدمات در ایام نوروز تصویب و مقرر گردید تیم بازرسی بیش از گذشته به حضور مسئولین فنی و ارائه مشاوره دارویی توسط آن ها نظارت ویژه داشته باشد.