معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

برای آگاهی از سیاست ملی دارویی جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه فرمایید .

 http://www.fda.gov.ir/item/2759