معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی فسا با اعلام این خبر گفت: پیشرفت های دانش پزشكی و تغییرات الگوی جمعیتی در كشور ما سبب شد تا ارتقاء خدمات سلامت و دارودرمانی منطقی در سالمندان به یك نیاز اجتناب ناپذیر تبدیل شود. دارو درمانی مناسب یكی از اجزای بسیار مهم مراقبت از بیماران سالمند می باشد.

دكتر صفورا محبی افزود: اختلال عملكرد و فراموشی در دوره سالمندی شایع هستند و تا حد زیادی تشخیص داده نمی شوند و یا به اندازه كافی مورد توجه قرار نمی گیرند. فرآیند تجویز دارو پیچیده بوده و شامل تصمیم گیری در خصوص ضرورت تجویز دارو، انتخاب بهترین دارو، دوزاژ و فواصل مصرف بر اساس شرایط فیزیولوژیك بیمار، پایش اثربخشی و عوارض دارو، آموزش بیمار درخصوص عوارض احتمالی و زمان مراجعه بیمار جهت پایش درمان و یا بروز مشكلات ناشی از دارو درمانی می باشد.یكی از پیامدهای نسخه نویسی غیر منطقی، احتمال بروز عوارض جانبی است و در زمان ارزیابی بیمار سالمند، احتمال اینكه علائم مشاهده شده ناشی از داروهای مصرفی باشد باید همیشه مد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: داروها چه تجویز شده توسط پزشك،چه داروهای گیاهی و چه داروهایی كه خودسرانه از داروخانه تهیه می شود به طور وسیعی توسط سالمندان استفاده می شوند.در سالمنندان مصرف مكمل ها و داروهای گیاهی در حال افزایش است.معمولا پزشكان اطلاعات مربوط به مصرف داروهای گیاهی را نمی پرسند و بیماران نیز به صورت داوطلبانه اعلام نمی كنند.تداخلات داروهای گیاهی با سایر داروهای بیمار در مواردی اهمیت زیادی پیدا می كند كه به عنوان نمونه می توان به تداخل جینكو با وارفارین اشاره كرد.در مطالعه ای كه روی 22 مكمل در 369 بیمار 60 تا 99 ساله انجام شد تداخلات دارویی بالقوه مكمل ها با سایر داروهای مصرفی در 10 مورد از 22 مكمل وجود داشت.

معاون غذا و دارو فسا در مورد چند دارویی در سالمندان گفت: تخمین زده می شود كه 20 درصد بیمه شدگان درمانی هم زمان به 5 یا بیشتر از 5 بیماری مزمن مبتلا بوده و برای 50 درصد آنان حداقل 5 دارو تجویز می شود.افزایش اقلام دارویی به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن سن نیز زمینه ساز عوارض ناخواسته دارویی است.امادر افراد مسن این موضوع به دلایلی جدی تر است.مثلا سالمندان به علت تغییرات متابولیك و كاهش فعالیت كلیوی بیشتر مستعد عوارض جانبی داروها هستند كه با افزایش تعداد داروها این ریسك افزایش می یابد همچنین چند دارویی بالقوه سبب افزایش تداخلات دارو- دارو می شود.چند دارویی سبب افزایش احتمال آبشار نسخه نویسی می شود.آبشار نسخه نویسی وضعیتی است كه پزشك عوارض جانبی داروهای تجویز شده را به اشتباه علایم یك بیماری جدید تلقی كرده و برای درمان آنها داروهای جدید تجویز می كند.افزایش تعداد داروها سبب كاهش پذیرش بیمار در مصرف صحیح داروها شده و با توجه به اختلالات بینایی و ذهنی كه به طور شایع در افراد مسن وجود دارد عدم مصرف صحیح داروها تشدید می شود.