معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، کارگاه آموزشی، ویژه متصدیان عطاری ها در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه متصدیان عطاری ها ضمن آشنایی با دایره حوزه فعالیت خود، با قوانین موجود آشنا شدند.

دکتر صفورا محبی در این کارگاه آموزشی تاکید کرد: تغییر دادن گیاهان دارویی، پودر کردن، درست کردن قرص، کپسول، شربت و یا قطره از آن ها در عطاری ها بر خلاف مقررات می باشد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت: عطاری ها فقط مجاز به عرضه گیاهان بدون تغییر شکل و به صورت کلی یا قسمت هایی از آن مثل ریشه، ساقه، دانه و برگ که بتوانیم با چشم ببینیم می باشند.

 در ادامه این کارگاه یک روزه دکتر محبی ضمن آشنایی متصدیان با چک لیست ارزیابی واحدهای عطاری، مجازات های تعیین شده در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای آن ها تشریح کرد.

در پایان حاضرین با گیاهان دارویی که در بارداری و شیردهی منع مصرف دارند آشنا شدند.