معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا توسط بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
 
 
 

به گزارش  روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو فسا  توسط بازرسان وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

لازم به ذکر است معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه اجرای برنامه عملیاتی در شش ماهه اول سال 1395 مقام سوم کشور را کسب کرده است.