معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش اروابط عمومی معاونت غذا و دارو ، گردهمایی فصلی داروسازان حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
در این جلسه که با محوریت تخلفات صنفی داروسازان برگزار شد، دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو تخلفاتی را که منجر به ارجاع پرونده داروساز به کمیسیون ماده 20 داروخانه ها و کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه می شود را متذکر شد. 
در خاتمه داروسازان به بیان مشکلات صنفی خود پرداختند و راهکارهایی از سوی معاون غذا و دارو مطرح گردید.