معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا کارگاه آموزشی اصول تجویز منطقی داروها ویژه کادر درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو گفت: دارو همیشه به عنوان یك عامل اساسی در درمان اكثر بیماری ها مطرح هست . امروزه تجویزو مصرف غیر منطقی از داروها گریبانگیر بسیاری از كشورها از جمله كشورهای جهان سوم شده است.برای مثال بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت حدود 48% داروهای تجویز شده برای بیماران اشكال تزریقی داروها می باشد.بر این اساس مصرف سرانه فرآورده های تزریقی در ایران حدود 10 عدد، در كشورهای در حال توسعه حدود 4 و در كشورهای توسعه یافته بسیار كمتر از 1 عدد می باشد.
دكتر صفورا محبی گفت: به علت اینكه منابع مالی و بودجه سیستم های بهداشتی محدود است و قسمت عمده ای از این بودجه صرف تهیه و تامین دارو می شود و می توان با تجویز و مصرف منطقی داروها از اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه های ملی جلوگیری كرد.هدف از برگزاری این كارگاه آموزشی نشان دادن راهكارهای عملی در جهت تجویز و مصرف منطقی داروها می باشد.