معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا ؛ دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا در مورد مصرف بی رویه داروهای تزریقی هشدار داد و گفت:بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه سالانه 16000 میلیون تزریق با هدف اقدامات درمانی و یا بهداشتی تجویز می شود. كه از این میزان 10-5 درصد تزریقات به منظور بهداشتی و 90 درصد تزریقات به منظور درمانی تجویز می شوندو این درحالیست که 70 درصد این تزریقات غیر ضروری می باشند . میزان تزریقات غیر ایمن از 15درصد در منطقه اروپای شرقی تا 50 درصد درقاره آسیا متفاوت است . در بعضی از کشورهای در حال توسعه گاهی 9 بیمار از 10 بیماری که به مراکز مراقبت های اولیه پزشکی مراجعه می نمایند یك تزریق دریافت می کنند.

دكتر محبی افزود : اگر داروی جایگزین خوراکی در دسترس باشد، ماده تزریق شده نامناسب یا مضر باشد یا هنگامی که علائم و تشخیص بیماری مجوزی برای دریافت درمان به شکل تزریق نباشد ، تزریق غیر ضروری رخ می دهد.

معاون غذا و دارو گفت : تزریق زمانی ضروری است که به منظور دستیابی به این اهداف انجام پذیرد: شروع اثر سریعتر و قوی تر در موارد اورژانسی ، میان بر زدن دستگاه گوارش در کسانی که قادر به بلعیدن نبوده و دچار عوارض گوارشی شدید می شوند ، درمان بیماران بیهوش یا کسانی که همکاری نمی کنند ، درمان با داروهایی که فقط به شکل تزریقی موثرند ، دستیابی به تاثیر موضعی (تجویز داخل مفصل).

دكتر محبی به معایب تزریق اشاره كرد و گفت : از جمله معایب فرم تزریقی داروها می توان به هزینه بیشتر در مقایسه با سایر اشکال دارویی ، نیاز به آموزش پرسنل ، مشکل بودن خروج دارو از بدن در صورت بروز واکنش جانبی یا سمی ، دو برابر بودن شانس عفونت و احتمال ورود میکروارگانیسم ها و توکسین های مرگبار به بدن ، افزایش احتمال بیشمصرف دارو به دلیل ورود مستقیم به جریان خون ، واکنش ها و عوارض بافتی مانند درد و آسیب بافتی هنگام تزریق حجم زیاد دارو و یا لرزش دست هنگام تزریق ، ترومبوز( به تشكیل لخته خون در داخل یك رگ خونی می گویند) ، فلبیت(التهاب و گرفتگی سیاهرگهای بدن) ، آمبولی هوا در اثر آسپیراسیون ناقص(زمانی روی می دهد که شیب فشار به سمت سوق دادن هوا به داخل مجرای عروق است. به محض ورود هوا به سیستم وریدی، هوا به سمت دهلیز راست رفته و از آنجا به سوی شریان های ریوی می رود. در آنجا ممکن است منجر به اختلال در تبادل گازی، آریتمی های قلبی و افزایش فشار خون وریدی و حتی ناتوانی قلبی و ایست قلبی گردد) ، همولیز(همولیز یعنی تخریب یا شکسته شدن غشای گلبولهای قرمز و آزاد شدن هموگلوبین به پلاسمای خون که سبب قرمز و شفاف شدن پلاسما می‌شود) ، صدمه وریدهای محیطی و رسوب دارو در ورید ، نشت و خروج دارو از عروق به ویژه در مورد داروهای سیتوتوکسیک ، آبسه باکتریایی در محل تزریق به دلیل عدم رعایت شرایط آسپتیک و بهداشت ، آسیب به عصب در اثر تزریق در محل ناصحیح که دو عصب اصلی که تحت تاثیر قرا می گیرند عصب سیاتیک و عصب رادیال اشاره كرد.