معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا کارگروه بررسی وضعیت گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها با حضور معاون غذا و دارو، مدیر داخلی، مترون، سوپروایزر و هدنرس های بیمارستان های فسا در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزارشد.

در این کارگروه دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: هدف از گزارش دهی ADR شناسایی سریع عوارض و تداخلات ناخواسته دارویی و تشخیص افزایش میزان وقوع عوارض ناخواسته دارویی که تاکنون شناخته شده است، شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ می دهند، تخمین جنبه های کمی زیان های ناشی از مصرف داروها، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض و مشکلات دارویی می باشد.

دکتر محبی افزود: در حال حاضر گزارش داوطلبانه عوارض ناخواسته دارو که یک سیستم فراگیر در سطح کشور است، روش اساسی در جمع آوری اطلاعات ADR می باشد که پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی و درمانی می توانند فرم زرد رنگ ADR را تکمیل کنند.

جالب توجه آنکه بالاترین آمار گزارش کنندگان عوارض دارویی در کشور را پرستاران تشکیل می دهند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا در پاسخ به این سوال که چه چیز را باید گزارش کرد گفت: عوارض ناشی از فرآورده های دارویی مانند مواد حاجب، واکسن ها، فرآورده های تشخیصی و عوارض ناخواسته ناشی از فرآورده های آرایشی بخصوص فرآورده های حاوی اجزای سمی یا غیر معمول، سوء مصرف دارویی بخصوص مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی، گزارش کاهش اثربخشی داروها بخصوص زمانی که مشکلات مربوط به ساخت دارو مطرح است و عوارض ناخواسته مربوط به داروهای مورد استفاده در طب سنتی مانند داروهای گیاهی باید گزارش شود.

دکتر محبی همچنین اظهار داشت: در هنگام گزارش یک عارضه حتی الامکان نام شرکت سازنده، شماره سری ساخت دارو را باید گزارش کرد ولی هرگز به دلیل نامعلوم بودن برخی اطلاعات درخواست شده در فرم زرد ADR از گزارش کردن عارضه نباید اجتناب شود. همچنین باید به یاد داشت که هویت بیمار و گزارشگر محرمانه خواهد بود و فقط جهت تکمیل اطلاعات و پیگیری علمی مورد گزارش شده به کار می رود.

در این کارگرو مقرر گردید تا پایان هفته رابطین فعال ADR هر بخش که ترجیحاً هدنرس هر بخش که در راندهای پزشکان حضور دارد مشخص و به ریاست بیمارستان معرفی شوند.

همچنین مقرر گردید رابط ADR معاونت غذا و دارو از کلیه بخش های بیمارستان ها هر 2 هفته یکبار بازدید داشته باشد.