معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، بسته شناخت مواد مخدر  متشکل از 17 کارت با "عنوان آنچه باید درباره مواد مخدر بدانیم"  در واحد نظارت بر داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو فسا  تهیه وبین گروه های هدف توزیع گردید.