معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

کلیه داروهای خوراکی که از حلق می گذرند روزه را باطل می كنند البته مصرف بعضی از داروها بستگی به نظر مراجعتقلید دارد.

دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام این خبر گفت: اشکال دارویی که روزه داران می توانند در ماه مبارک رمضان استفاده کنند داروهای واژینال و رکتال ، پچ های پوستی، فرآورده های موضعی ، داروهای تزریقی بدون اثر تقویتی ، اسپری بینی(در صورتی که وارد حلق نشوند)، اشکال دارویی گوشی و چشمی هستند.

دكتر محبی به اشکال دارویی باطل کننده روزه نیز اشاره كرد و گفت: کلیه داروهای خوراکی که از حلق می گذرند روزه را باطل می كنند البته مصرف بعضی از داروها بستگی به نظر مراجع عالیقدر تقلید دارد مانند قرص زیر زبانی که بعضی از مراجع تقلید نظر بر باطل شدن و برخی دیگر نظر بر پذیرفته شدن روزه دارند. همچنین اسپری های دهانی چون با بزاق مخلوط و وارد حلق می شوند بعضی از مراجع تقلید نظر بر باطل شدن روزه با اسپری دهانی و برخی نظر بر صحیح بودن روزه دارند. در مورد محلول های تزریقی حجم دهنده نیز نظرات مراجع مختلف است. حتی برخی مراجع در مورد نحوه تزریق نیز نظرات متفاوتی دارند، مثلا بر اساس نظر یکی از مراجع، تزریق وریدی هر دارویی باطل کننده ی روزه است. بنابراین بیماران هنگام مصرف این داروها بایستی به نظرات مرجع تقلید خویش مراجعه نماید.

دكتر محبی در مورد زمان بندی مصرف داروها نیز گفت: از نظر دسته بندی داروها در روزه داری آنها را به 3 دسته تقسیم می کنیم:یک بار در روز، دو بار در روز و بیش از 2 بار در روز. بدون بررسی بیماری فرد و با فرض مجاز بودن روزه گرفتن در بیماری مورد نظر اگر فردی دارو را به صورت یک بار در روز مصرف می کند، می تواند روزه بگیرد. اگر دارو را بیش از 2 بار در روز مصرف می کند نمی تواند روزه بگیرد. اگر دارو را 2 بار در روز مصرف می کند با توجه به نوع دارو دستور متفاوت است. با توجه به افزایش مدت زمان طول روز در ماه مبارک رمضان امسال به بیش از 15 ساعت اکثر داروهای 2 بار در روز قابل تقسیم در دو بازه سحر و افطار نیستند.