معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

مصرف داروها در ماه مبارک رمضان عنوان پمفلتی است که در معاونت غذا و دارو فسا تهیه و بین گروه های هدف توزیع گردید.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا پمفلت "مصرف داروها در ماه مبارک رمضان" در این معاونت تهیه و بین گروه های هدف توزیع گردید.