معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا ؛ كارگاه آموزشی عوارض داروهای تزریقی ویژه داوطلبین سلامت شهر و روستا بهداشت در معاونت غذاو داروی دانشگاه برگزار گردید .

دكتر صفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی فسا در این کارگاه گفت : بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه سالانه 16000 میلیون تزریق با هدف اقدامات درمانی و یا بهداشتی تجویز می شودكه 10-5 درصد تزریقات به منظور بهداشتی و 90 درصد تزریقات به منظور درمانی تجویز می شوند، این درحالیست که 70% این تزریقات غیر ضروری می باشند .

دكتر صفورا محبی ضمن اشاره به دلایل تزریق منطقی گفت: تنها زمانی تزریق ضروری است كه شروع اثر سریعتر و قوی تر در موارد اورژانسی و یا به دلیل میانبر زدن دستگاه گوارش در کسانی که قادر به بلعیدن نبوده و دچار عوارض گوارشی شدید هستند مد نظر باشد. در برخی موارد مانند درمان بیماران بیهوش یا کسانی که همکاری نمی کنند و یا درمان با داروهایی که فقط به شکل تزریقی موثرند نیز مجبور به استفاده از فرم تزریقی هستیم. چرا كه داروهای تزریقی به دلیل هزینه بیشتر در مقایسه با سایر اشکال دارویی، نیاز به آموزش پرسنل ، مشکل بودن خروج دارو از بدن در صورت بروز واکنش جانبی یا سمی ، دو برابر بودن شانس عفونت و احتمال ورود میکروارگانیسم ها و توکسین های مرگبار به بدن ، افزایش احتمال بیش مصرف دارو به دلیل ورود مستقیم به جریان خون و واکنش ها و عوارض بافتی كه ممكن است ایجاد شود باید با دقت بسیار زیاد تجویز گردد.

معاون غذا و داروی دانشگاه دلیل مصرف بیش از اندازه داروهای تزریقی را وجود باورهای غلط در بین بیماران و پزشكان دانست و گفت: در فردی كه خوددرمانی می كند اگر خود درمانی با داروهای خوراكی سبب بهبودی نشود فرم تزریقی دارو را خودسرانه مصرف می كند و اگر باز هم بهبودی حاصل نشد به پزشك مراجعه می كند. بعضی ها معتقدند که پزشکان تزریق را بهترین روش درمان می دانند. برخی از پزشکان نیز بیش از حد داروی تزریقی تجویز می کنند زیرا بر این باورند که تزریق بیشتر سبب جلب رضایت بیماران می شود و یا برخی مواقع به دلیل عدم مصرف صحیح دیگر اشكال دارویی فرد تاثیر مطلوب از دارو نمی بیند و فكر می كند تنها فرم تزریقی است كه اثر دارد و این باورهای غلط است كه موجب افزایش آمار مصرف داروهای تزریقی می شود.

دكتر محبی در پایان جلسه به عوارض و تداخلات دارویی چند داروی تزریقی پرمصرف مانند سفتریاكسون،جنتامایسین،وانكومایسین،فنی توئین،متوكلوپرامید،رانیتیدین،ترامادول،پیروكسیكام و دیكلوفناك پرداخت.