معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش وب دا ؛ دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام این خبر افزود: قریب به 20 سال است شهرک صنعتی فسا با توجه به  مجاورت با سایت دفن زباله شهری امکان تأسیس و استقرار واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی به دلیل مغایرت با دستورالعمل رعایت فواصل و حریم صنایع تولیدی امکان پذیر نبوده است و این موضوع اشتغال زایی در شهرستان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.

دکترمحبی گفت: در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته در آذرماه سال 94 از سوی سازمان غذا و دارو به دانشگاه علوم پزشکی فسا و نظر به مجوز سازمان غذا و دارو به کمیته های فنی و قانونی برخی از معاونت ها که با بررسی کارشناسی، متناسب با شرایط جغرافیایی، وضعیت و حساسیت محصول و امکانات کارخانه با رعایت اصول فنی و بهداشتی و سلامتی محصولات در خصوص مواردی که تأسیس کارخانه یا کارگاه با دستورالعمل های رعایت فواصل و حریم صنایع تولیدی منطبق نمی باشد،راسا تصمیم گیری نمایند.

معاون غذا و داروی دانشگاه اظهار داشت : در راستای این موضوع جلسه ای در استانداری فارس با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا، فرماندار ویژه و شهردار فسا، مدیر کل حفاظت محیط زیست ،رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی شیراز و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل گردید و با پیشنهادات کارشناسی مطرح شده از سوی معاونت غذا و دارو پس از 20 سال گره از این مشکل باز شد.

دکتر محبی افزود : در این جلسه مقرر گردید که معاونت غذا و دارو با تاسیس واحدهای تولیدی مواد غذایی سطح 1 و 2 و 3 و صنایع بهداشتی سطح 1 و 2 منوط به ایجاد شرایط و تمهیداتی در جهت سالم سازی و متناسب با شرایط جغرافیایی موجود از جانب سایر ارگان های ذیربط از جمله شهرداری ،صنعت و معدن و تجارت و شهرک های صنعتی استان فارس موافقت نمایند.