معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

شهر نوبندگان شهرستان فسا با جمعیتی بالغ بر 2900 نفر و امتیاز سالانه 105 و ضریب محرومیت 4/5 نیثاز به تاسیس یک باب داروخانه دارد.