معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا
  • بازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذابازدید ریاست محترم سازمان غذا دارو از غرفه معاونت غذا داروی فسا در همایش روز جهانی غذا

 

همایش گرامیداشت روز جهانی غذا (16 اکتبر)، به همت سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در ایران و وزارت جهاد کشاورزی و در محل سالن همایشهای بین المللی تهران و در مورخ شنبه 25/7/94 برگزار گردید.

در این همایش، اداره  نظارت بر مواد خوراکی آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا در قالب هیئت اعزامی از دانشگاههای علوم پزشکی قطب 9 کشوری در این همایش شرکت و حضوری فعال داشت ، تا جاییکه دکتر دیناروند ضمن بازدید از غرفه های قطب های کشوری ، دقایقی را به بازدید از غرفه معاونت غذا داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا اختصاص داد.

از برنامه های جانبی نمایشگاه، برگزاری غرفه اطلاع رسانی فعالیتها و عملکردهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و به صورت اختصاص غرفه به قطبهای کشوری بود که در غرفه اختصاص داده شده به قطب 9 کشوری، اهم فعالیتهای صورت گرفته در شهرستان فسا  در سال  94 و در قالب استند، در معرض نمایش عمومی قرار گرفت؛ در این غرفه، همچنین، اداره  نظارت بر مواد غذایی دانشکده علوم پزشکی فسا ، محصولات سنتی و غذا های بومی این شهرستان (نان فسایی ، نان کنجدی ،کلوچه بهار نارنج و...) را همراه با بروشورهای اطلاع رسانی در خصوص این محصولات، در معرض دید و امتحان بازدید کنندگان قرارداد که بسیار مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.