معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

در راستای برگزاری ویژه برنامه های کشوری روز جهانی غذا با هدف ارتقاء سلامت  و تبیین سیاست های سازمان غذا و دارو  ، مراسم  نواختن زنگ سلامت  در مدارس با محوریت آموزش ایمنی مواد غذایی و و آشنایی با نشانگر رنگی تغذیه ای  در تاریخ 21/7/94  با حضور معاون غذا دارو ، مدیر نظارت بر مواد خوراکی آشامیدنی و کارشناسان معاونت غذا دارو در برخی مدارس محروم شهرستان  فسا  برگزار گردید.در این مراسم راس ساعت 8 صبح زنگ سلامت غذا در این مدارس نواخته شد و پس از صرف صبحانه سالم وارائه آموزش های لازم در خصوص معرفی نشانگر رنگی تغذیه ای ، ایمنی غذا ، تغذیه دانش آموزان و میان وعده سالم، ضمن برگزاری مسابقه به منظور سنجش اثربخشی آموزش ها از نفرات برتر تقدیر گردید.در پایان پمفلت ها و نشریه های مرتبط با این موضوعات  در بین دانش آموزان  توزیع گردید.