معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو در راستای تحقق یکی از اهداف معاونت غذا و دارو درخصوص ترویج فرهنگ مصرف صحیح و منطقی دارو، این معاونت اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با انواع اشکال دارویی و طریقه مصرف صحیح آنها در قالب برنامه ضمن خدمت یک روزه ویژه مربیان  و رابطین بهداشت مدارس کرد.
 در این جلسه 4 ساعته دکتر محبی معاون غذا و دارو 50 نفر از رابطین و مربیان بهداشت مدارس را با انواع اشکال دارویی و طریقه مصرف صحیح آنها آشنا کرد.همچنین در این جلسه مقرر گردید آموزش های ارائه شده از طریق مربیان به دانش آموزان انتقال داده شود تا آموزش و پرورش با همکاری معاونت غذا و دارو فرهنگ مصرف صحیح داروها را در کودکان ترویج دهد.