معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

به گزارش وب دا ؛ اولین جلسه هماهنگی بین سازمانی بعد از انتصاب ریاست جدید اداره صنعت و معدن شهرستان فسا با حضور معاون غذا و دارو ، رئیس اداره صنعت و معدن، مدیر غذا معاونت غذا و دارو،مسئول داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو ، مسئول بهداشت محیط و مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه در محل سالن روزبهان دانشگاه تشکیل گردید.

در آغاز جلسه دکتر صفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه ضمن بیان مشکلات از ریاست اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان درخواست همکاری همه جانبه با دانشگاه را نمودند.

در ادامه نمایندگان معاونت های غذا و دارو و بهداشت توضیحاتی درخصوص فرآیند صحیح انجام امور مشترک با اداره صنعت و معدن را بیان کردند و پیشنهاداتی در اجرای هرچه بهتر این فرآیند نیز ارائه شد.

آقای فیروزی رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان فسا ضمن تشکر از برگزاری این جلسه از آماده بودن تیم بازرسی آن اداره در انجام گشت مشترک با معاونت های دانشگاه خبر داد و گفت: این اداره آمادگی آن را دارد که با معاونت های غذا و دارو،بهداشت و درمان دانشگاه در قالب تیم های بازرسی مشترک همراه با اماکن و تعزیرات از واحدهای مختلف تحت نظارت دانشگاه بازدید به عمل آورد.

همچنین ایشان از اقدامات اخیر اداره صنعت و معدن در برطرف کردن مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان خبر داد.

در پایان دکتر صفورا محبی از پیشنهاد تشکیل گشت های مشترک اداره صنعت و معدن،دانشگاه،تعزیرات و اماکن با برنامه از پیش تعیین شده و منظم ماهیانه استقبال کرد و گفت : امید آن می رود تا با همکاری صمیمانه دانشگاه و اداره صنعت و معدن بسیاری از دغدغه های چند ساله شهرستان برطرف گردد.