معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 

به گزارش وب دا ؛ در این کارگاه آموزشی که با همكاري معاونت های بهداشت و غذا و داروی دانشگاه  و  با حضور 100نفر از رابطین  و داوطلبان سلامت برگزار گردید، رابطين آموزش هاي لازم درخصوص انواع اشكال دارويي كه موجود است و همچنين طريقه مصرف صحيح آن ها را فرا گرفتند.
دكتر صفورا محبي مدرس اين دوره به كليه رابطين پيشنهاد داد قبل از آموزش طريقه مصرف صحيح داروها به خانواده ها ، ارزيابي اوليه اي انجام دهند تا متوجه شوند چند درصد خانواده ها دارو مصرف مي كنند و چند درصد دارو هايشان را به درستي و صحيح مصرف مي كنند.
هدف از برگزاری این کارگاه  آموزشی ، انتقال پیامهای بهداشتی در زمینه دارو و نحوه مصرف آن به خانوارهای تحت پوشش رابطین و مربیان سلامت بود .