معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

 كارشناس تغذيه آزمايشگاه كنترل مواد غذائي و بهداشتي معاونت غذا داروي دانشگاه علوم پزشكي فسا گفت:اصولاً دانش آموزان به 3 وعده غذايي اصلي و 2 ميان وعده در طول روز نياز دارند و بايد از تمامي گروههاي غذايي شامل شير، لبنيات، گوشت و حبوبات، سبزيجات، ميوه ها  و گروه نان و غلّات مصرف کنند و تعادل و تنوّع غذايي در اين سنين، مورد توجّه قرار گيرد.

وعده ي غذايي صبحانه، نقش بسيار مؤثّري در سلامت جسمي و فکري دانش آموزان دارد.

مريم مرادي افزود:افراط در مصرف شکلات و شيريني به دليل اينکه موجب بي اشتهايي و سيري کاذب در کودکان ميشود و آنها را از مصرف غذاهاي اصلي بازميدارد، موجب اختلال رشد آنها خواهد شد. بهتر است در منزل، از نگه داشتن شکلات و شيريني خودداري  كنيد و به اين ترتيب، دسترسي دائمي کودکان به اين نوع مواد را کاهش دهيد. از دادن شکلات و شيريني به عنوان جايزه يا تغذيه به کودکان، خودداري کنيد.

صبحانه بايد حاوي  قندهايي كه به صورت فوري جذب مي‌شوند مانند آب ميوه ها، عسل و مربا و همچنين مواد قندي كه ديرتر جذب مي‌شوند مانند نان  باشد.

اين كارشناس تغذيه شايعترين کمبودهاي ويتاميني در اين دوران، را کمبود ويتامين A و D و شايعترين کمبودهاي املاح،را  کمبود يد، آهن و کلسيم  دانست.وي افزود:هويج، منبع ارزاني از ويتامين A است و والدين ميتوانند از آن در برنامهي غذايي روزانهي کودکشان استفاده کنند.همچنين نور خورشيد،زرده ي تخم مرغ و ماهي از منابع ويتامين D محسوب ميشوند.دريافت مقادير کافي کلسيم از برنامهي غذايي روزانه در سنين مدرسه و بلوغ، براي حفظ تراکم طبيعي استخوانها و جلوگيري از پوکي استخوان در بزرگسالي حائز اهميت است.

مريم مرادي در پايان گفت:بستني و شير پاستوريزه، منبع خوبي از کلسيم هستند و مصرف آنان در ميانوعده کودکان، در تأمين بخشي از کلسيم موردنياز کودکان مؤثّر است. نان و پنير، ميانوعدهي مناسب ديگري براي تأمين کلسيم است که همراه سبزي، گوجهفرنگي، خيار يا گردو، يک ميانوعدهي سالم و مغذّي براي دانشآموزان بهشمار ميرود.