معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

كارشناس واحد تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو در مصاحبه با خبرنگار وبدا گفت: آنتي بيوتيكها و داروهاي مشابه،مانند آنتي ويروسها ، ضد قارچها و ... كه عوامل ضد ميكروبي يا آنتي ميكروبيال ناميده مي شوند، داروهايي قوي هستند كه ميكروبها را از بين برده و مانع تكثير آنها مي شوند.اينها داروهايي هستند كه بيش از 70 سال است كه براي درمان بيماريهاي عفوني بكار مي روند و نقش مهمي را در كاهش مرگ و ميرهاي ناشي از بيماريهاي عفوني ايفا كرده اند.

زهرا شهاب فرد گفت: بايد بدانيم آنتي بيوتيكها عليه انواع گسترده اي از عفونتها موثر هستند ، ولي مهم است كه بدانيم هيچ آنتي بيوتيكي نيست كه بتواند همه عفونتها را درمان كند. از طرفي آنها بر عليه بيماريهاي ويروسي موثر نيستند. در استفاده از آنتي بيوتيكها و نحوه صحيح مصرف آنها بايستي دقت شود چرا كه استفاده گسترده و طولاني مدت از آنها باعث ايجاد مقاومت ميكروبي مي شود. به اين صورت كه ميكروارگانيسمي كه بر عليه آن ، آنتي ميكروبيال به كار مي بريم ، توانايي سازگاري با دارو را پيدا كرده و از تاثير ضد ميكروبي اين داروها مي كاهد و در مقابل اثر آنتي بيوتيكي مقاوم مي گردد. عده اي از باكتريهاي مقاوم توانايي خنثي سازي آنتي بيوتيك را قبل از اينكه بتوانند آنها را نابود كنند ، پيدا مي كنند. عده اي ديگر از باكتريهاي مقاوم ، آنتي بيوتيك را به دور از محيط خود پمپ كرده و توانايي تاثير آنتي بيوتيك را بر عملكرد باكتري مختل مي كنند. عفونتهاي ناشي از ميكروارگانيسم هاي مقاوم غالبا به درمانهاي رايج پاسخ نمي دهند و سبب طولاني شدن بيماري و پيچيده شدن درمان مي شوند. همچنين احتمال مراجعات متعدد به پزشك و حتي نياز به بستري شدنهاي مكرر در بيمارستان و هزينه هاي دارو درماني را افزايش داده و حتي مي توانند موجب افزايش خطر مرگ شوند.

شهاب فرد گفت: به طور كلي مقاومت آنتي بيوتيكي در سه گروه زياد است بيماران ديابتي ، بيماران قلبي ، افراد با نقص سيستم ايمني همچنين بايد بدانيم مقاومت به درمان با آنتي بيوتيك در يك ماه بعد از عفونت شايع است ولي مي تواند تا يك سال هم ادامه يابد.

 

وي در خاتمه گفت: يكسري راهكارهايي در جهت پيشگيري از ايجاد اين عارضه يعني مقاومت آنتي بيوتيكي وجود دارد كه شامل مواردي از قبيل :عدم مصرف خودسرانه و بدون تجويز پزشك آنتي بيوتيكها در صورت داشتن بيماريهاي يروسي مانند سرماخوردگي آنفولانزا و برونشيت عدم تقاضا از پزشك براي تجويز آنتي بيوتيك به هنگام ابتلا به بيماري ويروسي كامل كردن دوره درمان حتي در صورت ايجاد علائم بهبودي واكسيناسيون به موقع به دليل اينكه احتمال بروز بيماري ميكروبي را كاهش و در نتيجه ميزان نياز به مصرف آنتي بيوتيك كم مي شود كه خود گامي در جهت كاهش بروز مقاومت ميكروبي است. استفاده درست و به موقع و سر ساعت آنتي بيوتيكها عدم تجويز و پيشنهاد آنتي بيوتيك براي ساير بيماران حتي با علائم مشابه.