معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، اولین جلسه کمیته دانشگاهی دارو و ملزومات پزشکی با حضور ریاست دانشگاه،معاون غذا و دارو،معاون توسعه،مدیر گروه قلب،مدیر گروه چشم و مسئول تجهیزات پزشکی مصرفی و مسئول تجهیزات پزشکی سرمایه ای مورخ 15/4/93 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردید.
در این جلسه  مصوبات دو کمیته بیمارستانی و دو جلسه درون مجموعه ای مورد بررسی قرار گرفت .همچنین به لزوم انجام صحیح فرآیندهای تهیه دارو و تجهیزات که از سوی معاونت غذا و دارو به بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه ابلاغ شده بود تاکید شد.
در خاتمه  به تاکید ریاست محترم دانشگاه با توجه به اهمیت حوزه تجهیزات ، مقرر شد کمیته دانشگاهی به صورت هفتگی برگزار گردد .