معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو آمادگی پذیرش تعداد محدودی کارآموز در رشته صنایع غذایی را دارد. دانشجویان متقاضی می توانند با داشتن معرفی نامه از دانشگاه مربوطه، جهت اطلاع از شرایط، برنامه زمان بندی و نحوه اجرای دوره به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو واقع در بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.

فرآیند پذیرش کارآموز


فرم درخواست کارآموزی