معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو در مصاحبه با خبرگزار وبدا گفت:برای اولین بار ستاد توزیع داروی استان در شهرستان فسا با حضور معاون غذا و دارو،مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه شیراز ، مدیر داروی معاونت غذا و داروی فسا ، مدیران شرکت های پخش دارویی دولتی و خصوصی استان فارس و داروسازان عضو کمیسیون ماده بیست دانشگاه تشکیل شد .

اسماعیل فیروزی گفت:در ابتدای این جلسه معاون غذا و دارو از همکاری صمیمانه دکتر وحید رهنورد با دانشگاه تشکر ویژه کرد و گفت:ایشان بدون چشم داشت مالی و بدون داشتن هیچ گونه نفع شخصی در زمانی که معاونت غذا و دارو به دلیل نداشتن نیرو امکان شرکت در جلسات ستاد توزیع دارو در شیراز را نداشت به طور مرتب شرکت می کردند و با جدیت کامل کمبود های دارویی شهرستان را پیگیری می کردند که این همکاری بخش خصوصی با دولتی در هیچ دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد .

فیروزی گفت:در ادامه جلسه دکتر محبی درخصوص تفکیک حساب های دارویی دانشگاه مواردی را بیان داشت و اعلام کرد پرداخت بدهی دارویی شرکت ها در اولویت کار حسابدار معاونت خواهد بود و بدهی به شرکت ها باید کمتر از سه ماه باشد .

در خاتمه جلسه مدیران شرکت ها از دانشگاه علوم پزشکی فسا درخصوص برگزاری این جلسه تشکر کردند و مقرر شد فصلی یک بار جلسات ستاد توزیع داروی استان در فسا تشکیل گردد.