معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو از اعزام دو اکیپ بازرسی از سوی معاونت غذا و دارو به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درخصوص ارزیابی نحوه اجرای نظام تحول سلامت خبر داد و گفت:11/3/93 دو اکیپ بازرسی با مدیریت مدیر داروی معاونت غذا و دارو از بخش های ccu،زنان،اطفال و داخلی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازرسی به عمل آوردند.

اسماعیل فیروزی گفت:طی این بازرسی 3 ساعته از کلیه بیماران بستری در این 4 بخش نظرسنجی شد و فرم های مربوطه به امضای بیمار و بازرس تکمیل گردید.لازم به ذکر است بر اساس آمار به دست آمده 98% بیماران ،کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز خود حین بستری را از داروخانه بیمارستان تهیه کردند و 2% بیماران که به خارج از بیمارستان مراجعه کردند به دلیل عدم آگاهی از موجود بودن داروها در داروخانه بیمارستان به خارج از بیمارستان مراجعه داشتند که جهت اصلاح آن ،فرآیند ارجاع بیمار به داروخانه بیمارستان مورد بازنگری قرار گرفت.