معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا، دکتر صفورا محبی معاون غذا و دارو با بیان این مطلب گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان فسا، تدوین دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تنظیم فارماکوپه بیمارستان در اولویت برنامه‌های اجرایی این تحول قرار گرفته و آموزش‌های لازم به مسئولین فنی بیمارستان های دولتی استان، پزشکان، پرستاران و کادر مدیریتی این بیمارستان ها برای انجام آن داده می شود.

وی هدف از اجرا، آموزش و تدوین دارونامه بیمارستانی را ارتقای کیفی ارائه خدمات دارویی در بیمارستان‌ها، تسهیل دسترسی بیماران به دارو در بیمارستان های دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای تحقق اجرای تحول نظام سلامت در امور دارو و جلوگیری از بروز کمبود کاذب دارویی در بیمارستان‌ها تفکیک حساب های دارویی دانشگاه انجام گرفته است.

دکتر محبی در ادامه گفت: برنامه‌های نظارتی مربوط به بررسی و کنترل نسخ پزشکی و رفتارهای غیر علمی برای افزایش مصارف القایی دارو و تجهیزات پزشکی غیر ضروری نیز تدوین و به طور مؤثری پیگیری می شود.

معاون غذا و دارو، تصریح کرد: با توجه به اهمیت نظارت، کنترل تأمین و توزیع دارو در بیمارستان‌ها، از 1/3/93 سفارشات دارویی و پرداخت ها به شرکت های پخش دارویی از کانال معاونت غذا و دارو انجام می گیرد و مدیر دارویی این معاونت ناظر مستقیم بر کلیه سفارشات و پرداخت ها است.