معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

green

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار معاونت

معاون غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی فسا  در دومین نشست  خود با داروسازان شهرستان در سال 93 که در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید اعلام کرد که کلیه داروسازان به سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه مجهز شده اند.دکتر صفورا محبی تاکید کرد این موضوع هنگام ریکال داروها و یا جمع آوری داروها و کالاهای آرایشی و بهداشتی که از طرف سازمان غذا دارو غیر مجاز معرفی می شوند به دلیل سرعت عمل بالا بسیار حائز اهمیت می باشد.دکتر محبی در ادامه گفت:امید است با راه اندازی اتوماسیون اداری برای مسئولین فنی کلینیک های درمان سوء مصرف مواد نیز بتوانیم  از نیاز  به مراجعه حضوری آنان به معاونت های درمان و غذا و داروی دانشگاه  بکاهیم.